Argumenty

Státní dluh – ekonomický problém nebo mocenský nástroj?

Rozpočtová zodpovědnost a boj s dluhy je mottem poněkud dadaisticky působící vlády Petra Nečase. V rozporu nejen se zdravým rozumem, ale i s ekonomickými fakty se vláda snaží občanům vnutit dojem, že ke šťastné budoucnosti je nutné se proškrtat. Proč?
Vysoce aktuální problematika státního dluhu hýbe celým, minimálně euroatlantickým, světem. Do značné míry je pro tuto civilizaci symptomatická. Velmi zjednodušeně lze říci, že ekonomika si podřídila společnost. Přesněji řečeno, finanční podnikání si podřídilo ekonomiku a jejím prostřednictvím společnost. Zaklínadlo volného pohybu kapitálu je již dlouho dobou hybnou pákou vysávání produkční schopnosti jednotlivých zemí a nástrojem koncentrace finanční a následně politické síly mimo dosah tradičních demokratických procesů.
Od zrušení zlatého standardu a rozpadu bretton-woodských dohod započala, zprvu plíživě, tendence nového přerozdělování výsledků ekonomické činnosti. Ti, kteří produkují, se podílejí na výsledcích své činnosti ve stále menším a menším procentu než ti, kteří vlastní a ti ještě méně než ti, kteří přerozdělují. Toxická aktiva, jak jsou eufemisticky nazývána, se stala vrcholným produktem virtuální ekonomiky, sofistikovaným nástrojem odsávání peněz z ekonomiky produktivní a prostředkem tvorby nových elit, které dokáží prostřednictvím mediokratických metod karikovat demokracii až do podoby, se kterou se můžeme v současné době setkávat v České republice.
Zneužití problému řeckého dluhu v předvolební kampani aktivizovalo v mnoha voličích postoj dobrého hospodáře. Pseudocharismatická postava Karla Schwarzenberga, řízená Miroslavem Kalouskem, přivedla na českou politickou scénu nový produkt – neoliberální populismus. TOP 09, podporované „znovuzrozenou“ ODS v čele s rádoby konsensuálním Petrem Nečasem a ultrapopulistickou stranou Věci veřejné, se podařilo hladce sestavit vládu.
Extrapolace předvolebních lží se stala základním kamenem, na kterém je tato vláda tzv. rozpočtové zodpovědnosti postavena. Pouze budoucnost ukáže, zdali v ní převládá nekompetence nebo jasný záměr naprosto rozrušit jakýkoliv náznak sociální soudržnosti. Skutečností je, že se vládě podařilo mistrovským způsobem zneklidnit, rozkolísat a polarizovat celou společnost. Co na tom, že dluh České republiky je pátý nejmenší v EU. Co na tom, že tendence jeho vývoje se nijak neliší od tendencí ostatních zemí. Co na tom, že bankovní systém nebyl v zásadě zasažen. Co na tom, že Miroslav Kalousek jako otec nejostudnějšího rozpočtu v dějinách ČR je opět při tom. Co na tom, že vláda ODS svými neoliberálními experimenty v oblasti zdanění a sociálního pojištění vytvořila uprostřed Evropy relativní daňový ráj.
Nestačí. Je nutné šetřit, škrtat, omezovat. Je nutné dále zvyšovat daňové zatížení obyvatelstva a snižovat daňové zatížení kapitálu, především kapitálu finančního a nebránit mu v transferu zisků mimo Českou republiku. V minulém roce to byly stovky miliard Kč. Je nutné prostřednictvím tzv. opt-outu vystavit další vrstvy obyvatelstva riziku finančních trhů s téměř jistým výsledkem pauperizace budoucích důchodců. Objem tohoto obchodu je minimálně 200 miliard Kč ročně. Je nutné odbourat poslední překážky k naprosté komercionalizaci zdravotního systému, kterým ročně proteče dalších více než 200 miliard Kč. Je nutné soupeřit s okolním světem dalším snižováním ceny pracovní síly. Je nutné udržovat vzdělanost pouze na takové úrovni, aby byla zajištěna slušná existence systému soukromých škol. Na konci cesty je outsourcing celého státu.
Jsme svědky zvláštní metamorfózy. Původně čistě ekonomický problém dluhu se začal proměňovat v mocenský nástroj. S pomocí tohoto nástroje je manipulováno společností. S jeho pomocí je erodován veřejný prostor a vytváří se podmínky pro prorůstání podnikání do pozic vyklizených účelově delegitimizovaným státem.
Dluh v rukou této vlády přestal být jednou z mnoha komponent společnosti a definitivně se stal politickým a mocenským nástrojem. Ke škodě nás všech. Komu ku prospěchu?

Přijde prudký pád do chudoby, sociálního vyloučení a bezdomovectví

Dokument Příprava státního rozpočtu na léta 2013 a 2014 je bomba. Sestavilo ji ministerstvo financí pro poradu ekonomických ministrů. Vyjadřuje postoj české vlády k ekonomické situaci a stanoví postup na příští dva roky. Pokud bude dodržen, tak zasáhne do životní úrovně s razancí, kterou si občané zatím nedovedli představit. Kalouskovy záměry je uvrhnou do chudoby.

Je příznačné, že kvůli údajné nepřipravenosti byl dokument  stažen z jednání tripartity. Vláda asi nechce, aby se sociální partneři vyjádřili včas k jejím opatřením. Vypadá to, že po projednání v koalici ODS, TOP 09 a VV pak budou odboráři a zaměstnavatelé opět postaveni před hotovou věc. A vůbec nevadí, že Nečasův kabinet tím uvrhne lidi bez rozdílu generací do nejistoty, nejednou až na okraj společnosti tím, že je zbaví místa a vyluxuje jim peněženky. Přitom s pokrytectvím sobě vlastním vláda tzv. rozpočtové odpovědnosti tvrdí (viz dole), že to dělá pro naše dobro. Po tom co navrhuje, jí věřit může jen blázen.

Propouštění ve velkém

Z veřejného sektoru má být propuštěno dalších více než 24 000 zaměstnanců, například:

  • na stole je návrh zrušit 17 000 míst v regionálním školství – je to v rozporu se záměrem dále zkvalitňovat výuku a usilovat o vzdělanostní společnost,
  • od policie by mělo odejít téměř 3500 pracovníků, což je v době, kdy roste kriminalita a už nyní je nedostatek policistů v terénu, přitažené za vlasy a nahrává to soukromým bezpečnostním agenturám

Drahá energie bude ještě dražší – nikdo neuteče

  • Všechny domácnosti, firmy a další odběratelé pocítí zdvojnásobení daně z elektřiny – ta nyní představuje 0,25 koruny za kWh, ale tato daň podléhá ještě DPH, takže by zdvojnásobení daně znamenalo zdražení o 0,35 koruny za jednu kWh.
  • Zrušení daňového osvobození zemního plynu pro domácnosti představuje u typického zákazníka podle RWE Transgas ztrátu 765 korun ročně.
  • Zavedení uhlíkové daně není zatím vyčísleno, ale z podstaty je zřejmé, že postihne každého, kdo topí uhlím, topnými oleji nebo odebírá teplo z tepláren.
  • Výsledkem bude, že zdraží všechno – zboží, služby, doprava…

Na asociální návrhy nejvíce doplatí:

  • důchodci, rodiny s malými dětmi, zdravotně postižení, nezaměstnaní a nejchudší domácnosti,
  • tito občané nemají reálnou možnost si zvýšit vlastní příjmy, ale jejich životní náklady vzrostou kvůli zvýšení DPH, cen energií i redukováním příjmů – má být zrušeno porodné i doplatek na bydlení a zmrazena valorizace důchodů,
  • „každé jednotlivé navrhované opatření znamená vážný zásah do sociální situace českých domácností, budou-li provedena současně, představují bezprecedentní dopad na životní úroveň obyvatel s nižšími příjmy a bezpochyby povedou k prudkému nárůstu chudoby a sociálního vyloučení včetně bezdomovectví,“ uvádí se ve stanovisku ČMKOS k přípravě státního rozpočtu na léta 2013 a 2014.

Zvýšení DPH na 20 procent

„poškodí bez výjimky občany, firmy i veřejný sektor. A to vše jen proto, aby stát vzal asi 25 miliard vydřených z lidí, dal je na zlatý tácek, k tomu občané přidali dalších 15 až 20 miliard, převázalo se to růžovou mašlí a odneslo se to důchodovým fondům, aby si s tím mohly zahrát v ruletě kapitálových fondů,“ upozornil na tiskové konferenci Martin Fassmann, šéf makroekonomického oddělení ČMKOS.